Comprova el teu nivell

1. Quan avisi d'un accident, quina informació és útil que aporti als serveis d'emergència?


2. Els conductors de vehicles hauran de cedir el pas als vianants...


3. Condueix un turisme amb un remolc d'un sol eix, li afecta aquest senyal vertical?


4. Com ha de senyalitzar la càrrega que sobresurt d'una motocicleta?


5. Amb el permís de conducció de la classe B, es pot conduir un ciclomotor?


6. Si hi ha dos senyals de diferent tipus amb indicacions que semblin estar en contradicció, quin preval?


7. Per a un ús eficaç del cinturó de seguretat...


8. En la majoria d'accidents, quin és l'ordre d'influència dels factors de risc?


9. En la carretera, los animales deben circular...


10. Per prevenir la fatiga, és recomanable...


11. Prendre un analgésico per al mal de cap, pot afectar a la conducció?


12. Les motocicletes sense sidecar, quantes llums de curt abast han de portar instal·lades?


13. En aquest carrer amb dos carrils per a cada sentit, per què carril es pot circular?


14. En una carretera convencional amb voral pavimentat d'1,50m d'ample, la velocitat màxima a la qual pot circular un automòbil derivat de turisme és de...


15. Com a norma general, està prohibit canviar el sentit de la marxa quan...


16. Si estaciona un turisme amb un remolc lleuger en un pendent sensible, deu...


17. Quan prevegi que va a quedar detingut dins del túnel més de dos minuts, què ha de fer?


18. Amb neu en la calçada, com s'ha d'iniciar la marxa?


19. Amb neu en la calçada, com s'ha d'iniciar la marxa?


20. Influeix l'estat dels pneumàtics en la distància de frenat?